Presser på for å få ny E6 mellom Ulsberg og Dombås