Med loven i hånd lukket ordføreren møtet for offentligheten og formannskapet blir nå orientert om Oppdal E-verks strategiplaner for framtiden, inkludert et konrekt tilbud fra TrønderEnergi.

- Jeg vil at politikerne skal kunne snakke fritt uten å risikere å snakke om ting som er konfidensielle, uttalte ordføreren i innledningen til møtet.

Lukkingen av møtet var varslet i forkant, og rødfargede sakdokumenter levnet ingen tvil, dette var noe politikerne ville snakke om på kammerset med representanter fra både Oppdal E-verk og TrønderEnergi.

Det som er klart er at redegjørelsen fra Oppdal E-verk inneholder konkrete strategiske plan, samt en prisantydning fra TrønderEnergi. Dette vil på lang vei åpne opp for et salg av hele eller deler av den lokale strømprodusenten. Det er nå opp til de folkevalgte i Oppdal hva som blir veien videre for Oppdal E-verk.

Før møtet ble lukket for offentligheten redegjorde ordføreren for bakgrunnen til arbeidet som er gjort i forbindelse med rapporten som tar for seg både strategi og herunder tilbudet fra TrønderEnergi.

Endrede rammevilkår og signaler fra myndighetene har gjort det nødvendig for kraftselskapene rundt om i landet å revurdere sine driftsmåter, organisering, eierstrukturer og mulige samarbeidspartnere.

Kommunestyret vedtok allerede for ett og et halvt år siden å starte en evalueringsprosess for Oppdal E-verk, men da alle bortsett fra én person trakk seg fra styret måtte man først få plass et nytt styre før prosessen kunne komme skikkelig i gang.

Ordføreren berømmet både det nye styret og ledesen i selskapet for en konstruktuiv og god prosess som er blitt gjennomført på cirka et halv år.

Etter informasjonsmøtet i formannskapet denne uken skal saken også opp i kommunestyret til uka.