- Det må ordentlig arbeidskraft til skal noe bli gjort