Mens presten satt i koronakarantene, sprang organisten fram til døpefonten

foto