- Det er regjeringen som har har vedtatt hytteforbudet, ikke Oppdal kommune