Mange stiller seg spørsmålet om den varslede nedleggelsen av Innset skole og barnehage, er et resultat av Rennebus nei til en sammenslåing med Oppdal, og at kommunen dermed går glipp av statlige tilskudd. Dette tilbakevises av ordfører Ola Øie.

Øie sier til Opdalingen at spørsmålet om nedleggelse av Innset skole hadde kommet frem før eller siden, uansett resultatet av en eventuell sammenslåing av de to kommunene.

–Vi har en skolebruksplan som skal utarbeides, og det er også verdt å merke seg at dette er rådmannens forslag, og at saken må diskuteres i de rette fora, før vedtak fattes, sier han.

- Når man nok en gang begynner å rokke ved skolestrukturen i kommunen, vekkes mange følelser til live. Saken krever at våre folkevalgte tar dette på alvor. Det presisiseres at dette vil bli gjort, og i Øies eget parti vil saken bli tatt opp til diskusjon, både i gruppa og ute blant medlemmene.

–Arbeiderpartiet vil gjennomføre en bred prosess, og det vil nok de andre partiene også gjøre. For til syvende og sist er det kommunestyret som syr sammen budsjettene, sier Øie.