I Rennebu er Senterpartiet, i likhet med resten av landet, den store vinneren ved valget. Rolf Arne Bruholt og hans partifeller kan glede seg over nesten ti prosent økning fra forrige valg, og ser ut til å få hele 31,7 prosent av stemmene i Rennebu, mot 22,1 prosent for fire år siden.

- Helt formidabelt. Årsaken til det gode resultatet tror jeg er sammensatt. Senterpartiet er i vinden i hele landet, og lokale saker som skole og kommunereform har nok også hjulpet. Vi er tydelige på at vi vil ha tjenester nær folket, og at vi vil ta hele Norge i bruk, sier en glad, men fortsatt sindig gruppeleder i Rennebu Senterparti.

Bruholt kunne gjerne tenkt seg å tilbringe kvelden sammen med partifeller under valgvaka i Trondheim, men det kommer en dag i morgen også, selv for en valgvinner.

- Det blir ikke mye til feiring i kveld. Den får vi eventuelt ta senere en gang, sier Rolf Arne Bruholt.

På tross av et dårlig valgresultat, føler ordfører Ola Øie at Rennebu Arbeiderparti har gjennomført en veldig god valgkamp.

- Vi har vært synlige og veldig tydelig, men jeg ser at Arbeiderpartiet går tilbake på landsbasis, og denne trenden ser vi også her i Rennebu, sier han.

Når 99,8 prosent av stemmene i Rennebu er opptalt, viser tallene at Arbeiderpartiet har gått tilbake fra 31,8 til 27,2 prosent, sammenlignet med Stortingsvalget i 2013.

- Folk i Rennebu ser nok på de lokalpolitiske sakene, og kommunereformen og skolenedleggelsene har nok gjort sitt til at vi har mistet stemmer.  Men i forhold til den jobben vi har gjort, skulle vi gjerne hatt fllere stemmer, men jeg vil samtidig benytte anledningen til å gratulere Senterpartiet med et brakvalg. Det viser at vi egentlig er en rød/grønn kommune, som er veldig opptatt av distriktspolitikk, sier han.

Det er verdt å merke seg at Eli Krogstads parti Venstre går tilbake fra 5,2 til 2,3 prosent oppslutning i Rennebu, noe som er mer enn en halvering i forhold til forrige Stortingsvalg. Også Krf, som tradisjonelt står sterkt i Rennebu, opplever en tilbake gang fra forrige valg. Den tidligere stortingsrepresentanten Ola T. Lånkes parti går tilbake fra 13,0 til 11,0 prosent i Rennebu, en tilbakegang på to prosent.

Resultater Stortingsvalg Rennebu mandag kveld klokken 23.00.

Resultat Stortingsvalg 2013 i parentes.

99,8 prosent opptalt. Oppslutning i prosent.

Ap 27,2 (31,8) - 4,6

Høyre 11,3 (13,0) - 1,7

Frp 11,1 (9,2) + 1,9

SV 2,6 (2,8) - 0,8

Sp 31,7 (22,1) + 9,6

Krf 11,0 (13,0) - 2,0

MDG 1,5 (1,9) - 0,4

V 2,3 (5,2) - 2,9

Rødt 0,7 (0,3) +0, 4