E6-prosjekt i Soknedal gikk 215 millioner over budsjett

foto