Alle ferdig med første vaksine til skolestart

foto