Overvåker fjellsidene i Drivdalen med droner mens E6 sikres mot nye ras