Gjenåpner badeanlegget etter nedstengingen

foto
Stupebrettet er attraktivt for mange i badeanlegget i Oppdal. Foto: Morgan Frelsøy