250 husstander mangler fiberdekning i Oppdal

foto