Fristen for å bli enige om en jordbruksavtale gikk ut i dag.

NTB får bekreftet fra en kilde tett på forhandlingene at det er enighet i jordbruksoppgjøret. Også NRK erfarer at det er enighet.

Samtidig kaller Landbruks- og matdepartementet inn til en pressekonferanse i forbindelse med avklaring om jordbruksoppgjøret klokken 12 tirsdag.

Før forhandlingene startet krevde Norges Bondelag 6,9 milliarder kroner, som tilsvarer en inntektsvekst på 171.300 kroner per årsverk i jordbruket. 120.000 kroner går til å tette gapet mellom bøndene og andre grupper – et mål regjeringen har programfestet i Hurdalsplattformen.

Staten tilbød på sin side 3,3 milliarder kroner, som tilsvarer en inntektsvekst på rundt 91.000 kroner per årsverk.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er ikke del av årets forhandlinger. For første gang siden ordningen ble innført i 1950, klarte ikke bøndenes organisasjoner å bli enige om et felles krav. Bondelaget har derfor forhandlet alene på vegne av hele jordbruket.