Statens vegvesen skal skifte to stikkrenner (dreneringsrør) som har kollapset på riksvei 70 i Gråura mellom Sunndal og Oppdal.

Vegen blir derfor helt stengt:

  • 16. oktober kl. 23.00 til 17. oktober kl. 05.00

  • 17. oktober kl. 23.00 til 18. oktober kl. 05.00

- Stikkrennene drenerer vann bort fra vegen og hindrer skader og i verste fall at vegen blir vasket bort, forteller prosjektleder Kamilla Mordal Holo i Statens vegvesen.

Vegen opp Gråura ligger helt inntil fjell på den ene sida av vegen og svært bratt terreng ned til elva Driva på den andre sida av vegen. Det er derfor nødvendig å bruke hele bredden på vegen for å skifte rørene og vegen må stenges for trafikk.

Det er ikke lokal omkjøring. Statens vegvesen anbefaler trafikanter som skal kjøre mellom Nordmøre og Trøndelag disse nettene å velge E39. Det blir skiltet på E39/riksvei 70 Øydegardskrysset, i Sunndalen og på Oppdal og Berkåk.