Grønn hyttebygging på Nerskogen: - Dette har ikke blitt gjort tidligere