Flere utsetter tilbakebetaling av studielån i koronaperioden