Ekstra penger til fiberutbygging og folkehelsetiltak

foto