Forskerne har gjennomført en undersøkelse blant 11.600 samer fra 25 kommuner fra Trøndelag og nordover, skriver Klassekampen. Statistikken de kom fram til er nedslående, sier førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen ved UiT – Norges arktiske universitet.

– Det er voldsomme tall. Svært mange samer opplever ulike former for diskriminering. Den vanligste formen som ble rapportert av samer, er etnisk diskriminering, etterfulgt av diskriminering på grunn av kjønn og geografisk tilhørighet, forteller Hansen. Han sier det også finnes diskriminerende strukturer der det ikke nødvendigvis ligger noen ond vilje bak.

– Strukturen i det offentlige er slik at det samiske ofte blir glemt. Man glemmer å oversette tekster til samisk språk eller å rykke inn annonser i samiske medier, forteller Hansen.

Som et eksempel viser han til utlysningen av jobben som fylkesmann i Finnmark. Annonsen ble ikke rykket inn i noen av de samiske avisene.

– Det gir et svært dårlig signal når den viktigste stillingen i Norges største samefylke ikke lyses ut til det samiske publikum, mener redaktør Geir Wulff i den samiske avisa Ságat.