Byråkrat logget av: Kritisert av opprørte bønder på stormøte