Her planlegger Tesla 16 superladere i Oppdal

Tesla har etablert 20 ladepunkt på Berkåk. Foto: Jan Inge Flå