- Folk er bevisste på at vi har hatt en stadig mer synlig forskjellspolitikk

foto