Vekket av naboer og løp ut. Så eksploderte det.

foto