Beredskapsplan: Ber om vann på rådhuset og krisesenter i kretsene

foto