Vannskade stoppet spillkjeller, nå er den tørket opp til gjenåpning