Mangler egg, potet og melk - innkaller til krisemøte