Disse vil overta jobben etter Dordi, som snart gir seg