Ber foreldre passe på skredfaren utenfor skianlegget