En av Oppdals første hytter ble bygd på sløyden

Hanssenbua står i dag på Oppdalsmuseet, fjernt fra omgivelsene den var reist under ved Orkelsjøen. Foto: Eskil Wendel