12-åringene tok en kveldsdugnad for fotballhall

foto