Ingen alvorlig personskade etter trafikkulykke på E6 - veien er åpnet