57 fikk bot: - Resultatet ble som fryktet nedslående

foto