Coop Oppdal selger tomta ved Oppdal turisthotell til Shell, som nå vil etablere en Shell Express-stasjon på tomta.

- Jeg kan bekrefte at vi har forhandlet om en avtale med Shell om salg av tomta, forteller administrerende direktør Morten Erik Stulen i Coop Oppdal til Opdalingen.

- Avtalen er ennå ikke signert, og jeg kan ikke uttale meg utover det, og heller ikke om hvordan Shell tenker om utbyggingen på tomta.

Coop Oppdal selger nå halvparten av tomta på 4.400 kvadratmeter tll Shell.

- Den resterende tomta har vi tilbudt kommunen til ny brannstasjon, uten at kommunen så langt har vist interesse for å kjøpe, sier Stulen.

Området er regulert til forretning, kontor og industri. Uten at bensinstasjon på området er nevnt i forbindelse med reguleringsplanen.

Utbyggeren har hatt forhåndskonferanse med Oppdal kommune for halvannet år siden, der kommunen mener at reguleringsplanen åpner for bensinstasjon på tomta.

Det fremgår av et skriv fra Statens Vegvesen, der de i et brev av 9. mars i år gir en forhåndsuttalelse til planene.

I følge vegvesenet er planene om servicebygg på stasjonen forlatt etter forhåndskonferansen, og at det nå planlegges en ubetjent stasjon kun for fylling av drivstoff.

"Vår første reaksjon på planen er at arealet avsatt til bensinstasjon er marginalt for tyngre kjøretøy som semitrailer", skriver vegvesenet, og anbefaler at adkomsten med fordel kan flyttes noe lenger inn i den kommunale vegen.

Vegvesenet viser til at parkeringsbehovet er minimalt da det planlegges kun en ekspresstasjon, men er likevel betenkt på den viste parkeringen for tungtransport mellom den kommunale vegen og pumpeanlegget.

"Med bakgrunn i sporing for store kjøretøy stiller vi spørsmål om hvor reelt det er at slike kjøretøy skal kunne benytte den viste parkeringen uten å måtte rygge", skriver vegvesenet.

- Vi kan bekrefte at vi har dialog med COOP om tomtekjøp, men som også Stulen sier så er ingen kontrakt signert ennå, sier etableringssjef Bård Granerud i St1 Norge AS i en kommentar til Opdalingen.

Det er St1 Norge som eier og drifter de fleste Shellstasjoner i Norge.

- Hvordan den endelige løsningen på denne eventuelle tomten blir, er ikke konkludert på enda.

- Så snart det er avklaringer i saken vil vi komme tilbake med mer detaljert informasjon, avslutter Granerud.