Mandag 12. september ba kommunestyret i Rennebu innbyggerne om råd gjennom folkeavstemning. 68,3 prosent av totalt 1404 personer stemte nei til å slå seg sammen med Oppdal. 29,9 prosent stemte ja til en sammenslåing.

959 av stemmene var nei, 419 personer stemte ja mens 26 av de som gikk til urnene stemte blankt.

1404 av totalt 2132 stemmeberettigede over 16 år avga sine stemmer. Det gir en valgdeltakelse på 65,8 prosent.

Folk kunne stemme ved Fjellheim, Voll skole, kommunehuset på Berkåk og Innset skole. Det var også mulig å forhåndsstemme før valgdagen 12. september.

Før sommerferien godkjente kommunestyret intensjonsavtalen med Oppdal, men de ville også høre hva folket mente. Nå skal politikerne ta med seg resultatet fra folkeavstemningen inn i kommunestyremøtet 22. september.

Alle stemmene fra kretsene ble slått sammen og blandet før stemmetellingen. Ifølge leder i stemmestyret, Solveig Anglen, ble dette gjort for å unngå spekulasjoner om hva folk stemte.