- Jeg trodde først dette var en enkel sak om et makeskifte, sa ordfører Kirsti Welander i onsdagens formannskapsmøte.

- Det viser seg at saken er noe langt mer.

Rådmannens innstilling er todelt, der første del gjelder en makeskifteavtale mellom kommunen og eier av Aunasenter-tomta, Ren Oppdal AS.

Den delen var kurant for formannskapet.

Andre del gjelder salg av den kommunale næringtomta midt i sentrum ble derimot langt vanskeligere.

Vil selge til høystbydende

Her anbefalte rådmannen å selge eiendommen, som i sentrumsplanen benevnes BS14, til høystbydende.

Etter at Trygve Sande (V) erklærte seg inhabil, ble det en heftig diskusjon om hvordan man best kunne utvikle den sentrale tomta.

- I et slikt prosjekt må Oppdal kommune være med på en eller annen måte, sa Welander, som mente at formannskapet må vente med å ta stilling til dette.

Takst eller høysbydende

- Jeg føler meg også litt uvel av å behandle salget siden møtet er åpent, kommenterte Tor Snøve (Ap).

Ola Husa Risan (Sp) var enig med Welander, og mente det var lurt å vente med å behandle punkt to om salg.

Rådmann Dagfinn Skjølsvold forklarte formannskapet at kommunen ikke sto fritt til å gjøre hva man vil ved et slikt salg.

- Vi må være forsiktig så ingen får et fortrinn, da vil vi fort få problemer, sa Skjølsvold. Det er regler for slikt salg, og som vi må følge.

Han orienterte om de to metodene som kommunen kan benytte. Enten salg etter takst, og da man kan gå til et konkret prosjekt, eller på det åpne marked.

Hva skal tomta brukes til?

- Jeg hører hva rådmann sier, og det er selvsagt helt rett, kommenterte Welander, men politikerne må først få si noe om hva de ønsker tomta skal brukes til.

- Da er vi ute på ville veier, svarte Skjølsvold. Dert er en vedtatt reguleringsplan med reguleringsbestemmelser som bestemmer hva tomta skal brukes til.

Han presiserte at reguleringsformålet er begrensningen, men at politikerne naturligvis kunne gjøre som de ville.

- Det er bare min plikt å veilede dere i regelverket, minnet han politikerne om.

Men hva hvis kommunen bygger selv på tomta, ville Husa Risan vite.

Uten at noen ville følge opp det spørsmålet videre.

Vil ha ny sak uten presse til stede

- Jeg foreslår at vi ber rådmannen om å legge fram en ny sak for formannskapet om bruken og hvordan den skal avhendes, sa Welander.

- I denne saken må det problematiseres i større grad rundt selve avhendelsen av tomta, mente hun.

- Dette er en sak som jeg ønsker vi skal drøfte uten pressen til stede.

Vedtaket om makeskifte ble enstemmig vedtatt, mens punkt to i innstillingen ble strøket og erstattet med bestilling av ny sak til formannskapets neste møte 14. november.