Selv om regjeringen har pålagt kommunene med lokale Røde Kors avdelinger å inngå en beredskapsavtale, er det få kommuner i Sør-Trøndelag som har inngått en slik avtale.

–Det er mange som ennå ikke har inngått en slik avtale, men vi er veldig glade for at vi har fått i stand en avtale med Rennebu kommune, sier leder i Rennebu Røde Kors, Ove Einar Drugudal.

Avtalen er inngått med rådmannen og ble formalisert gjennom vedtak i formannskapet.

I avtalen heter det at Rennebu kommune yter en årlig sum på 10.000 kroner til det lokale korpset.

– Ved uforutsette hendelser, kan vi bidra med mannskap og utstyr, året rundt. Vi i Røde Kors øver beredskap minst en gang i året, og vi ønsker nå at vi kan holde felles beredskapsøvelser med kommmunen, sier Drugudal.

I sin innstilling til formannskapet, skriver rådmannen at Røde Kors er en viktig aktør når det gjelder beredskaps- og hjelpearbeid. De har store ressurser når det gjelder mannskap og utstyr og ikke minst kompetanse og erfaring. De er allerede en viktig lokal aktør i beredskapsarbeidet og ved å inngå en avtale blir samarbeidet med kommunen både strukturert og forpliktende.