Mange har savnet en oppstillingsplass for bobiler i Oppdal sentrum. Nå kan det snart bli en realitet.

Da Opdalingen snakket med Siri Mette Furnes ved Oppdal turisthotell tidlig i desember i fjor kunne hun fortelle at de hadde planer om å anlegge en oppstillingsplass for bobiler nær hotellet.

I begynnelsen av februar kunne hun bekrefte at de var i gang med planleggingen, og at hun hadde et håp om at bobilparkeringen kunne være på plass allerede til årets sommersesong.

Nå er søknad om tiltaket sendt Oppdal kommune, datert 10. juli.

Byggesaksbehandler Johann Petur Johannson forteller til Opdalingen at det er ferietid ved avdelingen og at de ikke har rukket å se på søknaden enda, og at det derfor ikke er avgjort om saken skal behandles administrativt eller politisk.

Dersom søknaden skal behandles politisk, kan den tidligst behandles i bygningsrådsmøtet mandag 27. august.

–Om kommunen sier ja så tenker vi å anlegge et område for bobiler, kunne Furnes bekrefte til Opdalingen.

Det er et område sør for Oppdal turisthotell som er tenkt benyttet til formålet, og som de nå har søkt kommunen om å få benytte til dette tiltaket.

Positive naboer

Hun fortalte at de hadde presentert ideen for ordfører Kirsti Welander, som var positiv til planene.

Furnes kunne vise til at hotellet har ferdige fasiliteter med garderobe, toaletter og dusjanlegg med egen inngang på sørsiden, der Friskus treningssenter en gang holdt til.

Hun fortalte at det ville være ganske enkelt å få til 15–20 plasser med litt planering, siden det allerede er motorvarmekontakter på plassen.

Av søknaden og utsendte nabovarsel fremgår det at det nye arealet beregnet på bobiloppstilling vil være på nærmere to mål.

Dette området er i dag plen og skogsareal.

Det fremgår at formålet med tiltaket er opparbeidelse av parkeringsareal for å øke parkeringskapasiteten på eget areal og etablere egnet areal for bobilparkering.

Videre at søknaden ikke omfatter etablering av nye tekniske installasjoner, og at dagens adkomstvei vil bli benyttet.

Vil «stanse» bobilturistene

Det fremgår av dokumentene som er sendt kommunen at verken Statens vegvesen, NSB eller øvrige naboer har merknader til søknaden.

Furnes viste til den stadig økende turisttrafikken med bobiler, og at bobilturistene fortrinnsvis ønsker å kunne stanse i sentrum.

–Tanken er å få bobilturistene til å bli et døgn eller to ekstra i Oppdal.

–Dette er noe vi har stor tro på, og som vi mener vil komme hele handelsstanden i Oppdal til gode, mente hun.

–Vi vet at etterspørselen etter oppstillingsplasser for bobiler i sentrum, der det er mulig å koble seg på strøm og med tilgang til dusjanlegg og toaletter, er stor.

Ideell plassering nær E6

Furnes kunne fortelle at tanken er å utarbeide en informasjonsfolder som alle som sjekker inn på bobilparkeringen vil få utdelt.

Der vil bobilturistene bli orientert om alt det Oppdal kan tilby, for å lokke dem til å bli litt lenger før de kjører videre.

Hun viste til responsen under Fjell- og fårikålfestivalen i fjor høst, der nye grus raskt ble fylt opp med bobiler.

Ifølge Furnes har bobilfolket egne kanaler for å finne fram til bobiloppstillingsplasser, og at det derfor ikke er vanskelig å markedsføre en slik plass.

I tillegg viste hun til turistkontoret som vil informere om de mulighetene som finnes, og en ideell plassering godt synlig fra E6.

Eira Vammervold ved Oppdal turistkontor forteller at de ikke har så mange spørsmål om parkering eller oppstilling fra bobilturister.

–Det er bra med dagparkering for bobiler, men når vi får spørsmål om overnatting henviser vi alltid til campingplassene, forteller hun.

–Men det vil nok også være et godt alternativ for mange å kunne overnatte med bobil i sentrum, og som kan komme forretninger og spisesteder i sentrum til gode, sier Vammervold.

bjorn.andreassen@opdalingen.no

95022806