Dette fremgår av en landsoversikt utarbeidet av TV2.

Ifølge oversikten innhentet i slutten av august og begynnelsen av september var det 22 på venteliste i Oppdal for omsorgsbolig med heldøgnspleie.

Trondheim har ifølge oversikten kun tre på venteliste, mens Bjugn har tolv, Røros to, Melhus seks og Midtre Gauldal åtte.

Rennebu og de øvrige kommunene i Sør-Trøndelag kunne oppgi at de hadde ingen på venteliste for omsorgsbolig med heldøgnspleie.

– Etter utvidelsen i 2014 med 21 omsorgsboliger har vi nå 43 omsorgsboliger ved BOAS, forteller avdelingsleder Malin Wassdahl ved BOAS.

Av disse er ti leiligheter tilrettelagt for ektepar.

Tidligere i sommer var det 27 på venteliste, mens det ifølge Wassdahl er 24 på venteliste denne uka.

– Det er naturlig at en slik venteliste vil endre seg hele tiden, forteller Wassdahl, som ser fram til at 16 nye omsorgsplasser tilpasset de som har en demenssykdom vil stå ferdig høsten 2018.

Likevel vil ikke de nye omsorgsboligene være tilstrekkelig for fjerne ventelisten helt for dem som har behov for omsorgsbolig med heldøgnspleie i Oppdal.

– Dette bekrefter at vi per i dag ikke har nok plasser, og at det har vært riktig å prioritere demensboligene, sier ordfører Kirsti Welander i en kommentar til Opdalingen.

–Jeg har fått bekreftet fra fagansvarlig at ventelistetallene er reelle, men at det kan være litt ulike måter å rapportere på for de ulike kommunene.

Hun forteller at kommunen har vært inne i en periode der kommunen har hatt flere eldre enn det kommunen har hatt kapasitet til, og at det derfor er blitt gjennomført flere kompenserende tiltak, som leie av sykehjemsplasser i Rennebu.

– Noe variasjon i behovet vil det nok alltid være, som gjør at vi i perioder har for få plasser.

– Men da er det viktig å presisere at det alltid skal innføres kompenserende tiltak slik at alle får et forsvarlig omsorgsopplegg, med for eksempel utvidet hjemmebesøk, legger hun til.

Welander viser også til at BOAS fikk tilført fire ekstra stillinger fra 2016 fordi flere beboere hadde et større pleiebehov enn vanlig ved omsorgsboligene.

– Når demensboligene blir ferdige vil det skje en rokering, der flere fra sykehjemmet blir flyttet til de nye demensboligene. Dermed vil de med mest pleiebehov ved BOAS få plass på sykehjemmet.

– Eldreomsorgen er langt framme i bevisstheten, både politisk administrativt, og jeg kan love at kommunen fortsatt vil ha et sterkt fokus på eldreomsorgen i kommunen, avslutter Welander.