Flere har søkt om dispensasjon om å være på hytta i Oppdal

foto