- Paradoksalt at politikerne møtes, mens innbyggernes rettigheter innskrenkes

foto