Legoutfordring til politikerne - løste de skiløypestriden?