Alle som vil kan svare – flere ganger. Mener hytteundersøkelse må gjøres på ny