Får ikke felle jervene: Frykter en blodig sensommer

foto