Vil se på muligheten for en 2. etasje når elevkantinen skal bygges