Har ikke sett så store snømengder i fjellet siden 1958 - 80 prosent sjanse for storflom

foto