Etterforskningen gir svar: - Ikke egnet til denne typen transport