I september avdukes statuen av Rennebus store idrettshelt