- Om ikke alle behandles likt, må saken til Stortinget for ny behandling

foto