NVE avblåser faren for storflom i store deler av landet

foto