NVE: 90 prosent sannsynlig med stor flom i Trøndelag

foto