Mykola flyktet fra bombene og tragedien – nå er stålverksarbeideren i gang med sitt nye liv som smed i bygda